Fun at Night! "GeGeGe no Kitaro"etc. Yokai Statues Illumination - NIPPON HAKU BANGKOK

เมืองสะไกมินะโตะ เมืองบ้านเกิดของมิซุกิ ชิเงะรุ ผู้เขียน”GeGeGe no Kitaro อสูรน้อยคิทาโร่” มีรูปปั้นเหล่าปีศาจมากมายยืนเรียงต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในทุกๆปี แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีเงาของเหล่าปีศาจที่ขยับได้จากถนนมิซุกิ ชิเงะรุยามค่ำคืน