LittleAKIBA Super Live - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

LittleAKIBA Super Live

พวกเราจะมาไลฟ์กิจกรรมของกลุ่มไอดอลสายอะกิบะ นำโดย Inoue Azumi, Yuyu (Maguronikan), FunxFam (ไอดอลจากเมืองวากะยามะ), Kurozaki Reon, Kamen Joshi และการแสดงไลฟ์สดจากนักเขียนการ์ตูน อาจารย์ Kakimoto Kenjiro (ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักเขียนด้วย)