"Tottori Wagyu Beef BBQ", Ranked No.1 at the Wagyu Olympics - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

“Tottori Wagyu Beef BBQ”, Ranked No.1 at the Wagyu Olympics

แนะนำร้านที่สามารถลิ้มรสเนื้อวากิวทตโทริที่เฉิดฉายในการแข่งขันวากิวแชมเปียนส์ของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นเนื้อคุณภาพดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นผ่านการไลฟ์