College of Business and Communication (CBC) - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

College of Business and Communication (CBC)

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาจากต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น หรือได้งานตามที่ต้องการและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน

DSC04953Aug 08 2020

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ