ECC Kokusai College of Foreign Languages - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

ECC Kokusai College of Foreign Languages

สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ทั้งภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษทั่วไป สายการบิน โรงแรม ท่องเที่ยว ล่าม แปล เป็นต้น เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนของสถาบันจำนวนมากจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งมีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อได้สูงถึง 100% ทางสถาบันมีการแนะนำนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร หรือสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 

ECC お好み焼きパーティAug 08 2020

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ