Japan Student Services Organization (JASSO) - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

Japan Student Services Organization (JASSO)

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในนาม JASSO (จัสโซ) หน่วยงานอิสระของรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นโดยให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความฝัน หรือ ความต้องการที่อยากจะไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกลาง และไม่แสวงหาผลกำไร ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูล อาทิ ทุนการศึกษา การเตรียมตัวไปเรียน การเลือกที่เรียน กับทางสำนักงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Facebook : www.facebook.com/JASSO.Thailand

JASSO (1)

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ