Meitoku Gijuku Senior High School - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

Meitoku Gijuku Senior High School

ทางโรงเรียนมีประสบการณ์ในการรับนักเรียนต่างชาติมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นในด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสอบวัดระดับและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยนักเรียนไทยที่มีเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ล้วนแล้วแต่สอบเข้ามหาลัยกันได้สำเร็จทั้งสิ้น อีกทั้งทางโรงเรียนยังอุดมไปด้วยคนหลากหลายชาติ ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างดียิ่ง และไม่เพียงแต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือกลับไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศของตัวเองกันอย่างมากมาย 

S-meitoku

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ