Takushoku University - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

Takushoku University

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น (Bekka) ของมหาวิทยาลัย Takushoku เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท และอื่น ๆ ในญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูงที่จัดโดยมหาวิทยาลัย Takushoku มีประวัติยาวนานกว่า 48 ปี มีระบบการศึกษาและการแนะแนวสู่การศึกษาระดับสูง โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Takushoku คอยช่วยเหลือเรื่องการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น (Bekka)

S-takushoku

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ