LittleAKIBA_MANGA - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

LittleAKIBA_MANGA

บริการวาดภาพเหมือน(ฟรี) จาก นักวาดการ์ตูนผู้ริเริ่มการ์ตูนดิจิตอล Kenjiro Kakimoto โดยจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม ซึ่งคนที่ตอบเข้ามาเป็นคนที่10 จะได้รับคูปองวาดภาพเหมือนฟรี!

รวมหน่วยงานจาก Little Akiba ภายในงาน NIPPON HAKU

รวมหน่วยงานจาก Little AKIBA ภายในงาน NIPPON HAKU