how to use zoom - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

สำหรับผู้ที่ต้องการ เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา, บริษัทจัดหาที่พัก, แนะแนวเรียนต่อกับทีมเจ๊เอ๊ด, พูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า, เข้าร่วมสัมมนา, เข้าห้องเรียนออนไลน์, พาเที่ยวญี่ปุ่นออนไลน์ ชมบรรยากาศสดจากเมืองต่างๆ ภายในงาน Nippon Haku Bangkok 2020 และ Jeducation Fair 2020 สามาถเข้าร่วมได้ทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ในการเข้าร่วมพูดคุย

โดยหลังจากลงทะเบียน (สำหรับกิจกรรมที่ต้องจองล่วงหน้า) ผู้เข้าร่วมจะต้องทำการเข้าร่วมด้วยโปรแกรม Zoom ซึ่งมีวิธีใช้งานดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่าน NOTEBOOK หรือ PC

สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet